Proč nechceme matematiku Hejného?

  • Hlavně proto, že nechceme, aby nám někdo tak arogantním způsobem bral možnost volby
  • Protože se naše děti doposud vzdělávaly klasickou výukou matematiky.
  • Protože věříme klasické metodě výuky matematiky.
  • Protože chceme, aby naše děti byly připraveny na výuku fyziky, chemie a na přijímací zkoušky na střední školy.
  • Protože chceme, aby byly jednou schopny složit státní maturitní zkoušku z matematiky.
  • Protože nechceme, aby naše děti byly součástí experimentu, kde ještě např. nejsou vydány učebnice pro 8. a 9. třídu.
  • Protože žádná námi oslovená střední škola ani učiliště nemá v plánu touto metodou matematiku vyučovat.

A proč tento článek?

  • Protože věříme, že k našemu názoru, k našemu svobodnému rozhodnutí a volbě metody, kterou se budou vzdělávat naše děti, bude přihlédnuto a bude vyslyšen.

Věříme, že se najde dobrá vůle nalézt řešení.

Rodiče žáků ZŠ Olešnice a ZŠ Lhota

Červený Kostelec

leden 2017